TOEKENNING LOKIENPRIJS 2013

LOKIEN PRIJS VOOR STICHTING PERDU

19 juni 2014:

De Sybren Polet Stichting stelt zich ten doel de Nederlandstalige literatuur te bevorderen door het stimuleren van vooruitstrevend, onconventioneel en experimenteel proza, poëzie en toneel. Te dien einde heeft de Stichting een literaire prijs ingesteld, de LOKIENPRIJS, vernoemd naar de hoofdfiguur uit Sybren Poletīs romancyclus.

"Het bestuur van de Sybren Polet Stichting heeft besloten de Lokien Prijs toe te kennen aan de stichting Perdu voor het onaflatend stimuleren van vernieuwende poëzie via talloze avonden die een grote reputatie hebben verworven en tevens (onder meer) voor het mogelijk maken van bijzondere uitgaven van met name de grote Duitse schrijver Arno Schmidt en van Alfred Jarry.
Aan de toekenning is een bedrag verbonden van € 5.000."


Zie: website stichting Perdu