TOEKENNING LOKIENPRIJS 2013

LOKIEN PRIJS VOOR UITGEVERIJ HET BALANSEER

27 mei 2013:

De Sybren Polet Stichting stelt zich ten doel de Nederlandstalige literatuur te bevorderen door het stimuleren van vooruitstrevend, onconventioneel en experimenteel proza, poëzie en toneel. Te dien einde heeft de Stichting een literaire prijs ingesteld, de LOKIENPRIJS, vernoemd naar de hoofdfiguur uit Sybren Poletīs romancyclus.

Het bestuur van de Sybren Polet Stichting heeft besloten de prijs in 2013 toe te kennen aan de jonge uitgeverij

het balanseer te Aalst,

vanwege haar moed om vernieuwende en experimenterende literatuur uit te geven, ook van bekende schrijvers en dichters, die daarvoor bij grote uitgeverijen in toenemende mate niet meer terecht kunnen.
Bij de toekenning hoort een geldbedrag van 5.000,- euro.

Zie: website uitgeverij het balanseer