DOELSTELLING
Sybren Polet StichtingDe Sybren Polet Stichting, opgericht in 2010, stelt zich ten doel de bevordering van de Nederlandstalige literatuur door het stimuleren van onconventionele, experimentele, innoverende poŽzie, proza, essay en toneel.

Om haar doel te bereiken kent de stichting incidenteel de Lokienprijs toe aan een (literaire) instelling, uitgeverij of tijdschrift. Daarnaast heeft de stichting een driejaarlijkse literaire prijs in het leven geroepen voor de auteur van de beste onconventionele, experimentele, innoverende literatuur en/of essayistiek.