TOEKENNING LOKIENPRIJS 2014

LOKIENPRIJS VOOR STICHTING PERDU

Het bestuur van de Sybren Polet Stichting heeft besloten de Lokienprijs 2014 toe te kennen aan de stichting Perdu voor het onaflatend stimuleren van vernieuwende poŽzie via talloze avonden die een grote reputatie hebben verworven en tevens (onder meer) voor het mogelijk maken van bijzondere uitgaven van met name de grote Duitse schrijver Arno Schmidt en van Alfred Jarry.Zie: website stichting Perdu