DE LOKIENPRIJS


De Sybren Polet Stichting kent incidenteel de Lokienprijs toe aan een (literaire) instelling, uitgeverij of tijdschrift.

De Lokienprijs bedraagt 5.000 euro.

Uitgereikte Lokienprijzen:

Lokienprijs 2018 voor SAMPLEKANON

Lokienprijs 2014 voor STICHTING PERDU

Lokienprijs 2013 voor UITGEVERIJ HET BALANSEER

Lokienprijs 2011 voor UITGEVERIJ IJZER