LITERAIRE PRIJZEN
JAN CAMPERTPRIJS 1973
Sybren Polet
[Geboorte-stad]Sybren Polet, in 1924 in Kampen geboren, debuteerde in 1949 in het tijdschrift Podium. Van zijn hand verschenen tot nog toe een vijftal dichtbundels; twee van de bekendste worden nu in deze Literaire Pocket herdrukt. De bundel Geboorte-Stad uit 1958 werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en bekroond met de Jan Campertprijs. En gedicht eruit verwierf een pozieprijs van de Gemeente Amsterdam. Lady Godiva op scooter uit 1960 verwierf een regeringsreisbeurs. Uit het juryrapport van de Jan Campertstichting: 'Een der meest authentieke persoonlijkheden onder de jongere dichters ongetwijfeld om een dubbele reden: ten eerste om het aandeel van de intellectualiteit in zijn pozie, en ten tweede omdat de verontrustende problematiek, die daar het gevolg van is, zich bij hem sterk open baart en tot een zeer persoonlijke potische formule heeft geleid. De bundel Geboorte-Stad is een voortreffelijke uiting van zijn talent, zijn belangrijkste werk tot dusver en, meer dan dat, een van de boeiendste verzenpublikaties van de laatste twee jaar.' Gerrit Kouwenaar over deze bundel (in Vrij Nederland):
'Polet, die mr is dan een chemicus, die eerder een alchimist, een magir is, bezit de macht deze geobjectiveerde, van tarra ontdane mens, dit wezenlijke maar liefdeloze uurwerk, weer nieuw leven en nieuwe liefde in te blazen: een 'betere ketter' ontstaat in een geboorte-stad'. Over Lady Godiva op scooter schreef Peter van Eeten (in de Nieuwe Rotterdamse Courant):
'Ik zou geen dichter van zijn generatie weten te noemen die het in gaafheid en dichterlijke zeggingskracht van hem wint.' Van zijn hand zijn de volgende Bezige Bij-uitgaven nog leverbaar: Konkrete pozie, (LP 78), Breekwater, roman (LRP 17), 1900-1950, bloemlezing uit de moderne buitenlandse pozie in Nederlandse vertaling, (LRP 15).


alles op een rij: jan campertprijswinnaars