PO╦ZIE & MUZIEK

  • Nadir & Zenit, Prix Italia.

  • 4 gedichten van Sybren Polet (live recording).

  • Situaties, een beschrijving.

  • Cantate, geluid van de werkelijkheid.