BLOEMLEZINGEN


De stenen bloedzuiger, mysterieuze toekomstverhalen. Den Haag 1957.

De vuurballons, mysterieuze toekomstverhalen. Den Haag, 1957

Het warme Noorden. , bloemlezing uit de moderne Zweedse poŽzie, door Amy van Marken en Sybren Polet. Amsterdam, 1960.

1900-1950., bloemlezing uit de moderne buitenlandse poŽzie in Nederlandse vertaling. Amsterdam, 1960.
Herdrukt onder de titel: Door mij spreken verboden stemmen, 2e druk, Den Haag, 1975.

Kikker en nachtegaal, buitenlandse poŽzie over Nederland en Nederlanders van de zeventiende eeuw tot heden. Met inleiding. Amsterdam, 1969.

Ander proza, bloemlezing uit het Nederlandse experimenterende proza van Theo van Doesburg tot heden (1975). Amsterdam, 1978.

Soren Kirkegaard: Dagboeken. Amsterdam, 1991.


print deze pagina print deze pagina